آنلاین کار

مقدمه ای بر مدیریت پروژه

مدیریت برنامه روشی برای کنترل و مدیریت عملکردهای شخصی یا تغییرات سازمانی می باشد. پروژه ها و برنامه ها معمولا از نظر زمانی محدود می باشند. بعضی از کارها باید در زمان مشخص شده انجام گیرند. مثال های مشترک برای انواع پروژه ها عبارتست از: پروژه های ساختمانی، معرفی یک محصول جدید، نصب قسمت جدیدی از یک ماشین در یک کارگاه یا کارخانه و یا ایجاد ابزارهای نرم افزاری.

 

برنامه ها و پروژه های ساده به راحتی می توانند توسط عملکردهای مشابه و مشترک مدیریت شوند، ولی برنامه هایی که پیچیده تر می باشند نیازمند مدت زمان بیشتری برای برنامه ریزی و نظم دادن به کارهای مدیریتی می باشند. ضمنا باید مطمئن شوید که فعالیت ها نیازمند ضروریات ویژه ی خود هستند. برای داشتن یک برنامه زمانی قابل اجرا، با روش هایی برای گزارشگیری  های دوره ای و پیش بینی تغییرات احتمالی، نیازمند یک ملاحظه ی متفکرانه می باشد.

مطالعه بیشتر...

ناحیه کاربری

عضویت در خبرنامه
فعالیت های کاربران

profile - یک نظز اضافه کرد در دوره های آموزشی در مطالب سایت
http://maszonski-service.pl
profile - یک نظز اضافه کرد در دوره های آموزشی در مطالب سایت
http://www.missiongastro.com
profile - یک نظز اضافه کرد در دوره های آموزشی در مطالب سایت
http://www.evamistress.it
profile - یک نظز اضافه کرد در دوره های آموزشی در مطالب سایت
http://khulla-panga.com
سعید نجفی - پاسخ داد به # 60 در دوره های آموزشی در مطالب سایت
دوره ها اکثرا به صورت حضوری در دانشگاه تبریز برگزار می شوند. ولی باز برای اطلاع از دوره ها می تونید ...

نظرات کاربران

دوره ها اکثرا به صورت حضوری در دانشگاه تبریز برگزار می شوند. ولی باز برای اطلاع از دوره ها می تونید ...